Námorná preprava
v kontajneroch

Námorná preprava voľne loženého tovaru

Letecká preprava

Automobilová preprava

Železničná preprava

HISTÓRIA

Súčasná spoločnosť ARRS FORWARDING s.r.o. je výsledkom viacerých organizačných a personálnych zmien, ktoré sa udiali od roku 1990, kedy boli položené základy jej existencie. Poznanie zahraničného obchodného
a dopravného prostredia, ako aj veľmi dobrá jazyková znalosť všetkých pracovníkov spoločnosti, umožnili našej firme výrazne expandovať a neustále rozširovať svoje portfólio služieb. Počiatočnú aktivitu iba v automobilovej preprave sme rozšírili o námornú kontajnerovú prepravu a prepravu leteckých zásielok.

Postupne pribúdali projektové prepravy, prepravy kusových zásielok a samozrejme aj poistenie tovaru počas prepravy. Významné miesto v našej práci v tom čase zastávala aj železničná preprava. Do roku 2003 sme boli súčasťou holandského medzinárodného holdingu s mnohými pobočkami v Európe a v USA.

Od roku 2004 je spoločnosť výlučne slovenským právnym subjektom a vystupujeme pod súčasným menom ARRS FORWARDING s.r.o., čo vyjadruje aj hlavné zameranie našej činnosti, /Air, Road, Rail, Sea/.


Spoločnosť ARRS FORWARDING s.r.o. je zakladajúcim členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

O nás     |    História    |     Partneri    |     Referencie    |    Galéria    |    Užitočné informácie    |    Kontakt

..:: ARRS FORWARDING s.r.o. == international transportation, logistics ::..

Copyright © 2015 arrsforwarding.sk. Všetky práva vyhradené.