Námorná preprava
v kontajneroch

Námorná preprava voľne loženého tovaru

Letecká preprava

Automobilová preprava

Železničná preprava

VÍTAME VÁS

Vážení návštevníci, vítam Vás na stránke firmy ARRS FORWARDING s.r.o. a prajem Vám, aby ste v nej našli všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú našej činnosti v oblasti zasielateľstva a dopravy.


Chceme vyjadriť naše presvedčenie, že tieto informácie Vám pomôžu správne sa orientovať v oblasti zasielateľstva, dopravy a ostatných činnostiach spojených s dopravou a zasielateľstvom.


Ing. Dušan Lalík, konateľ spoločnosti.


NAŠE SLUŽBY

Ponúkame Vám kvalifikované a komplexné služby, založené na dlhodobých poznatkoch v oblasti dopravy a prepravy, ktoré by Vám mali napomôcť riešiť Vaše aktivity v oblasti zahraničného obchodu. Preprava tovaru je nedeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu a preto Vaše správne rozhodnutie založené aj na našej profesionálnej pomoci a znalostiach, určite prispeje k správnemu pochopeniu možností
a podmienok medzinárodnej prepravy a umožní Vám splniť Vaše očakávania z úspešného podnikania
v zahraničnom obchode.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS


Istota, bezpečnosť, spoľahlivosť, výhodnosť a profesionalita, to sú naše hlavné atribúty, ktoré Vám ponúkame.

Sme si vedomí, že nie sme v podmienkach zložitého prepravného a dopravného trhu jediní, na ktorého sa môžete obrátiť so svojimi požiadavkami. A práve preto veríme, že pri Vašom rozhodovaní, komu zveríte do rúk svoj tovar, budete prihliadať predovšetkým na naše skúsenosti, výsledky a zrealizované obchodné, dopravné a zasielateľské prípady. Bolo ich za 23 rokov našej činnosti dostatok na to, aby sme mohli s hrdosťou a uspokojením konštatovať, že našou prácou sme pomohli stovkám firiem nielen zo Slovenska, ale z celého sveta, dostať ich zásielky tam, kde potrebovali a za podmienok, ktoré boli
a sú vždy postavené na vzájomnej obojstrannej výhodnosti.


Výrazným kladom našej práce je komplexnosť, to znamená, s nami môžete realizovať prakticky všetky druhy prepravy a pritom stále jednať iba s jednou firmou.


Vzhľadom na to, že zahraničný obchod a s tým súvisiaca preprava tovaru je neustále konfrontované
s často sa meniacimi podmienkami, predpismi a obmedzeniami, dôležitým aspektom našej práce je poradenská činnosť a snaha o nájdenie najvhodnejších možností prepravy tovaru, vrátane jeho poistenia počas celej prepravy. Našim cieľom je presvedčiť klienta o tom, že ponúkaný kompletný servis je pre neho najvhodnejší a najbezpečnejší zo všetkých známych hľadísk.

Často sa meniace medzinárodné predpisy predovšetkým v medzinárodnej námornej a leteckej preprave vyžaduje od všetkých zainteresovaných subjektov prepravy nielen ich znalosť, ale aj ich striktné dodržiavanie. A preto, byť úspešný znamená hlavne byť dobre informovaný. Prenechajte tieto starosti nám a naša práca sa určite prejaví vo Vašej spokojnosti.

O nás     |    História    |     Partneri    |     Referencie    |    Galéria    |    Užitočné informácie    |    Kontakt

..:: ARRS FORWARDING s.r.o. == international transportation, logistics ::..

Copyright © 2015 arrsforwarding.sk. Všetky práva vyhradené.