Námorná preprava
v kontajneroch

Námorná preprava voľne loženého tovaru

Letecká preprava

Automobilová preprava

Železničná preprava

O nás     |    História    |     Partneri    |     Referencie    |    Galéria    |    Užitočné informácie    |    Kontakt

KONTAKT

ARRS FORWARDING   s.r.o.

Švermova  51

974 04  Banská Bystrica

Slovenská republika


Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Lalík, konateľ

Mobil  +421  903 800 173


Tel.  +421 48 413 12 69

Fax. + 421 48 413 53 52


arrs@arrsforwarding.sk

lalik@arrsforwarding.sk
..:: ARRS FORWARDING s.r.o. == international transportation, logistics ::..

Copyright © 2015 arrsforwarding.sk. Všetky práva vyhradené.